CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI TRẮNG VẢI BÓNG 2 TÀ: Giá thuê: 300.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Lụa bóng Size có: XS, S, M Lưu ý: Sản phẩm do chính Studio chụp * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông XS 80 60 86 S 84 64 90  

300,000 đ
250000
23

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI TRẮNG 2 TÀ TẰM LỤA: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tằm lụa Kiểu dáng: Truyền thống 2 tà Size có: XS, S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông XS 80 60 86 S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
198777
120

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI TRẮNG 2 TÀ THÔNG THƯỜNG: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu: Lụa ý Size có: XS, S, M, L, XL * Bảng Size:     Size Ngực Eo     Mông XS 80 60 86 S 84 64 90 M 88 68 94 L 92 72 98 XL 96 76 102  

200,000 đ
200000
96

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI TRẮNG 4 TÀ TRUYỀN THỐNG: Giá thuê: 300.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tằm ý Size có: XS, S, M, L * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông XS 80 60 86 S 84 64 90 M 88 68 94 L 92 72 98

300,000 đ
172000
99

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI TRẮNG 2 TÀ CỔ CAO: Giá thuê: 250.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Lụa Kiểu dáng: Truyền thống Cổ cao  Size có: XS, S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông XS 80 60 86 S 84 64 90 M 88 68 94

250,000 đ
120000
102

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI TRẮNG 4 TÀ XẺ TAY, XẺ TÀ: Giá thuê: 300.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tằm Size có: S * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông XS 80 60 86 S 84 64 90

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI GẤM ĐÔNG HƯNG (XANH RÊU): Giá thuê: 250.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Gấm Đông Hưng Size có: S * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90

250,000 đ
25000
20

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI VÀNG 4 TÀ TRUYỀN THỐNG FULL BỘ: Giá thuê: 300.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tằm ý Size có: S, M * Bảng Size:         Size               Ngực               Eo                  Mông       XS 80 60 86 S 84 64 90 M 88 68 94

300,000 đ
165000
35

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI VÀNG TƯƠI TRUYỀN THỐNG 2 TÀ: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Lụa ý Size có: XS, S, M, L * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông XS 80 60 86 S 84 64 90 M 88 68 94 L 92 72 98  

200,000 đ
160000
68

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI VÀNG NGHỆ TRUYỀN THỐNG: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tằm ý Size có: S, M, L * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94 L 92 72 98  

200,000 đ
1199
45

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI VÀNG ĐỒNG TRUYỀN THỐNG: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải:  Lụa Mango Size có: S, M, L * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94 L 92 72 98

200,000 đ
28950
21

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI PHONG CÁCH XƯA MÀU TRẮNG: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải:  Lụa Mango Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
700000
55

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI PHONG CÁCH XƯA MÀU BE: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải:  Lụa Mango Size có: S, M * Bảng Size:         Size               Ngực               Eo                  Mông       XS 80 60 86 S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
135200
80

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI PHONG CÁCH XƯA ĐỎ ĐÔ CỔ THUYỀN CẠN: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải:  Lụa Mango Size có: S * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90

200,000 đ
60000
52

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI PHONG CÁCH XƯA CAM ĐẤT CÓ CỔ: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải:  Lụa Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông           S                    84                  64                       90            M   88    68    94

200,000 đ
10000
30

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI PHONG CÁCH XƯA XANH BƠ: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tơ Size có: Free size < 57kg vừa

200,000 đ
35000
45

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI XƯA XANH RÊU: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Lụa Mango Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
120000
120

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI PHONG CÁCH XƯA MÀU XANH ĐẬM: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải:  Lụa Mango Size có: S * Bảng Size:         Size               Ngực               Eo                  Mông       XS 80 60 86 S 84 64 90

200,000 đ
125000
23

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI XƯA GẤM HỒNG: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Gấm Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
135200
120

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI GẤM TRẮNG: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Gấm Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
125000
110

Trang 1/7

Gọi ngay
Đăng ký ngay
Zalo
Messenger
Facebook
Youtube
Instagram
Bản đồ
Thêm thành công vào giỏ hàng