CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI GẤM XANH CỐM SUÔN Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Gấm Size có: M, L * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông M 88 68 94 L 92 72 98

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI GẤM ĐỎ SUÔN Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Gấm Size có: M, L * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông M 88 68 94 L 92 72 98

200,000 đ
25000
32

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI LINN HINH DUYỆT: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tơ thêu Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
22000
16

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI LINN THI THƯ XANH CỐM: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tơ thêu Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
23650
18

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI LINN THI THƯ TRẮNG: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tơ thêu Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
12350
25

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI YÊN CHI: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tơ thêu 2 lớp Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
25000
18

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI LỤA TƠ TẰM NHA XÁ ĐỎ: Giá thuê: 250.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tơ tằm nha xá Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

250,000 đ
22560
26

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI LỤA TƠ TẰM NHA XÁ CAM: Giá thuê: 250.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tơ tằm nha xá Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

250,000 đ
25300
36

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI LỤA TƠ TẰM NHA XÁ VÀNG ĐỒNG Giá thuê: 250.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tơ tằm nha xá Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

250,000 đ
36520
35

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI LỤA TƠ TẰM NHA XÁ XANH MINT: Giá thuê: 250.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tơ tằm nha xá Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

250,000 đ
23500
36

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI GẤM ĐÔNG HƯNG (XANH RÊU): Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Gấm Đông Hưng Size có: S * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI GẤM ĐÔNG HƯNG ĐỎ Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Gấm Đông Hưng Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

CHI TIẾT SẢN PHẨM YẾM GẤM HỒNG PHỐI QUẦN ĐEN Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Size có: Free size < 55kg Bao gồm: Áo Yếm, Quần

CHI TIẾT SẢN PHẨM YẾM GẤM ĐUÔI LÂN ĐỎ Giá thuê: 300.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Size có: Free size < 55kg Bao gồm: Áo Yếm, Chân váy

CHI TIẾT SẢN PHẨM YẾM ĐỎ THÊU HOA PHỐI QUẦN LỤA ĐỎ/ĐEN Giá thuê: 300.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Size có: Free size < 53kg Bao gồm: Áo Yếm, Quần, Áo Choàng

300,000 đ
25360
25

CHI TIẾT SẢN PHẨM YẾM HỒNG LÈNG ĐÈNG Giá thuê: 250.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Size có: Free size < 55kg Bao gồm: Áo Yếm, Chân Váy

250,000 đ
12350
10

CHI TIẾT SẢN PHẨM YẾM XANH LÈNG ĐÈNG Giá thuê: 250.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Size có: Free size < 55kg Bao gồm: Áo Yếm, Quần

250,000 đ
12360
20

CHI TIẾT SẢN PHẨM YẾM ĐỎ LÈNG ĐÈNG Giá thuê: 250.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Size có: Free size < 54kg Bao gồm: Áo Yếm, Chân Váy

250,000 đ
12365
15

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI NHÀ CÁM - HỒNG SEN: Giá thuê áo dài: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá thuê phụ kiện: Cài thuê 30k, Guốc thuê 70k Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tơ thêu Size có: M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
16520
35

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI THÊU HOA NHÍ CAM: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tơ thêu Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

Trang 1/11

Gọi ngay
Đăng ký ngay
Zalo
Messenger
Facebook
Youtube
Instagram
Bản đồ
Thêm thành công vào giỏ hàng