CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI TRẮNG VẼ TAY ĐỎ HỌA TIẾT HẠC: Giá thuê: 400.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tằm Ý Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI TƠ TAY BÈO MÀU BE: Giá thuê: 150.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tơ óng Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

150,000 đ
12365
110

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI TRẮNG VẼ TAY SEN HỒNG: Giá thuê: 350.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tằm ý Size có: S * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI XANH RÊU TRUYỀN THỐNG: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Lụa Size có: S * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông XS 80 60 86 S 84 64 90  

200,000 đ
120000
102

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI KHỔNG TƯỚC TRẮNG KEM: Giá thuê: 300.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Gấm cao cấp Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

300,000 đ
350000
45

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI LỤA XANH NGỌC TRUYỀN THỐNG: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải:  Lụa Thái Tuấn Size có: S, M * Bảng Size:          Size              Ngực                  Eo                Mông        S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
57000
29

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI CÁCH TÂN GẤM HOA TAY BỒNG HỌA TIẾT (2): Giá thuê: 150.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Gấm Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI CÁCH TÂN TƠ ÓNG XANH RÊU: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tơ óng Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
30000
50

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI PHONG CÁCH XƯA ĐỎ ĐÔ CỔ THUYỀN CẠN: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải:  Lụa Mango Size có: S * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90

200,000 đ
60000
52

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI PHONG CÁCH XƯA TRẮNG CỔ THUYỀN CẠN: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải:  Lụa Mango Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
70000
55

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI PHONG CÁCH XƯA XANH BƠ: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tơ Size có: Free size < 57kg vừa

200,000 đ
35000
45

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI XANH ĐẬU TRUYỀN THỐNG: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Lụa Size có: S, M * Bảng Size:          Size              Ngực                  Eo                Mông        S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
52000
48

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI CÁCH TÂN TƠ ÓNG ĐỎ TƯƠI: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Tơ óng Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
25600
30

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI SEN TRẮNG THIẾT KẾ CỔ CÁCH TÂN: Giá thuê: 400.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Lụa Size có: S * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI GẤM ĐÔNG HƯNG (XANH RÊU): Giá thuê: 250.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Gấm Đông Hưng Size có: S * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI NHUNG CHĂN CON CÔNG HOA ĐỎ: Giá thuê: 250.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Họa tiết hoa đỏ phối nhung Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI XƯA HỒNG PHỚT: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Lụa Mango Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
32000
35

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI XƯA XANH RÊU: Giá thuê: 200.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Lụa Mango Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

200,000 đ
120000
120

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI ĐÀO GIAI NHÀ MITA: Giá thuê: 300.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Oganza Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

300,000 đ
52000
36

CHI TIẾT SẢN PHẨM ÁO DÀI TÚ NGHI NHÀ MITA: Giá thuê: 300.000 đồng/ 1 bộ/ 1 ngày Giá bán: Liên hệ Giá may: Liên hệ Chất liệu vải: Oganza Size có: S, M * Bảng Size:    Size Ngực Eo     Mông S 84 64 90 M 88 68 94

300,000 đ
25630
20

Trang 2/7

Gọi ngay
Đăng ký ngay
Zalo
Messenger
Facebook
Youtube
Instagram
Bản đồ
Thêm thành công vào giỏ hàng